onsdag den 30. juni 2010

Uddannelse er et årsregnsskab

Nu hvor uddannelses- og erhvervsvejledningen er afskaffet på ungdomsuddannelserne, vender vi blikket mod uddannelserne - medmindre politikerne stadig har moderigtige håb om, at børn og unge skal fastholdes i uddannelse ved at drukne dem i en lind strøm af mentorer og coaches.

For rigtige politikere forholder det sig ikke sådan, men er et spørgsmål om kroner og ører. Vores politikere opgiver at finde på noget om deres eget bonmot ”fastholdelse i uddannelse” og overlader det hele forfejlede projekt til Ungdommens Uddannelsesvejledning og ungdomsuddannelserne og lader dem endda finansiere initiativerne med de midler der rettelig skulle tilfalde, surprise, surprise uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Hvis vi fastholder sigtet, at det for langt de fleste børn og unge er vigtigt at få en udannelse, vil snart sagt enhver velbevaret, jeg mener velbevandret pædagog og didaktiker med et enkelt løftet øjenbryn vende blikket mod uddannelserne som sådan – fra grundskolen og så videre …

Det er vel sagtens blandt andet derfor Regeringen nu har efterset grundskolen 180 grader til en begyndelse… Nej, det er det ikke. Det er en simpel fremlæggelse af års-regnskaber. Og de ser som bekendt ikke godt ud:

´Der må strammes op og lægges sammen´. Til sidst kommer man frem til tal for, hvor mange man kan være i et klasseværelse på så og så mange kvadratmeter, hvor mange lærere der skal til for at … hvor mange elever med særlige forudsætninger, hvor mange elever med diverse handicaps der skal til førend osv. osv. For slet ikke at tale om de forældede undervisningsmaterialer, den manglende luft i lokalerne, de uhumske lokummer i gården osv. osv. som kommunerne bør gør noget ved. Tallet går mod uendeligt.

Sådan kommer den helt særlige elev frem til, at ´det er helt og aldeles op til mig selv at få en uddannelse´!

´De andre regner vi ikke med´.

Vejledningspolitik for amatører

Nu skulle uddannelses- og erhvervsvejledningen professionaliseres – i stedet bliver den afprofessionaliseret:

• Vejlederuddannelsen blev langt om længe professionaliseret. Men er du vejleder på en uddannelse, behøver du ikke tage hele uddannelsen, for det tager tid og koster penge for den arbejdsplads, du er ansat på.

• Vejledning evalueres rutinemæssigt. Men lige så rutinemæssigt bruges resultaterne ikke til udvikling men til afvikling af vejledningen.

• Vejledningen på ungdomsuddannelserne er sparet væk. Man må nu bruge pengene på hvad som helst, bare man kalder det for ”fastholdelse”.

• Fuldtidsvejledere finder man typisk på UU- og Studievalgs-centre fjernt fra uddannelserne og eleverne. Engang imellem kommer de forbi eleverne.

• Tænk hvis vejlederne på uddannelserne insisterer på at være fuldtidsvejledere frem for undervisere. Insisterer på certificering af Vejledning med stort V. Og gennemfører udviklingsorienteret evaluering.

• For den vigtigste Vejledning udføres af vejledere på uddannelserne. Dér hvor børnene og de unge er – også de der aldrig gennemfører en uddannelse.

lørdag den 19. juni 2010

Jeg har været til eksamen - igen!

Jeg har været til eksamen igen. Jeg har haft egne elever til eksamen og været ude som censor.

Derude mødte jeg teknologer, der gør meget ud af gestaltlove der siger alt om fremtræden uden budskab, mening, indhold.

´Fremtræden er afgørende, det helt rigtige, dér vi skal hen etc´.

Ærlig talt virker det ikke og gør ingenting, bare fordi skriften i munden siger det.

fredag den 18. juni 2010

Du tænker selv er noget værre vrøvl

Hvad ville der ske, hvis man opdagede, at disciplineringens form i dag er, at ´du tænker selv´? Det ville være noget værre vrøvl.

Men sådan taler Regeringen og sådan evaluerer den. Og så gør den noget helt andet!

Jeg opdagede, at jeg gjorde som Regeringen ville. Ingen skal sige, at jeg ikke tænker selv.

lørdag den 12. juni 2010

Revisorregeringen

Regeringen bad en særlig udvalgt økonom om at regne på skolen og begejstredes over hans rapport, fordi den bekræftede dem i, at skolen helt og holdent skal drives som regnskab.

Et eksempel: specialundervisning afskaffes, alle elever skal være sammen. Jamen er den borgerlige regering da blevet splitter ravende socialistisk, for ikke at sige kommunistisk! Nej, nej, nej – det er billigst sådan!

Kommunerne har for længst forstået revisorregeringen og planlægger skolelukninger en masse.