lørdag den 3. marts 2012

Antorini: "Uddannelsesvejledning skal ikke være for alle..."

En nylig analyse viser, at den vejledning som Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) giver ikke giver større spredning på ungdomsuddannelserne, snarere tværtimod; stx er topscorer som sædvanligt, efterfulgt af hhx, htx, hf – og så EUD som de unge efterhånden kun vælger, hvis de ikke kvalificerer sig til en gymnasial uddannelse.
Nu handler uddannelsesvejledning ikke om at bestemme de unges uddannelsesvalg alt efter hvad der er samfundsøkonomisk mest fornuftigt. Men hvis man vil have spredning på ungdomsuddannelserne skulle man give UU en egentlig mulighed for det de er gode til, hvis de ellers fik lov, nemlig at vejlede alle unge. I dag er skåret så kraftigt i vejledningen, at den koncentreres om unge der ellers ville falde ud af uddannelsessystemet. Vejledning reduceres til sikring af, at den såkaldte frafaldstruede elev får en uddannelse. Børne- og undervisningsminister Antorini mener, at sådan bør det også være, og har tydeligvis ingen forståelse for hvad uddannelsesvejledning er – eller er det økonomien der bestemmer retorikken:
» Men er det ikke forkert, at de unge slet ikke mødes med en vejleder og bliver udfordret i deres valg? » Det er helt rigtigt prioriteret at lægge vejledningen om, så der bliver brugt flere kræfter på de uafklarede unge, som også har store faglige problemer. Så må de ressourcestærke søge e-vejledning. « Også selv om det betyder, at de vælger forkert og spilder deres tid og samfundets penge ved at gå på det almene gymnasium? » Jeg har ikke set nogen undersøgelser, der viser, at personlig vejledning skulle kunne ændre på det. Selv om nogen sagde ' er du nu også helt sikker?', er det jo ikke sikkert, at den unge ville ændre valg. »
MetroXpress d. 21.2 -12
Ministeren burde vide, at uddannelsesvejledning er for alle. Vejledning er ikke forbeholdt de få, fx de som af faglige, sociale eller personlige grunde har svært ved at gennemføre en uddannelse, men også for dem.
Ministeren burde også vide, at uddannelsesvejledning sikrer, at alle har mulighed for at tage et kvalificeret valg af uddannelse. Og at det er nødvendigt i et senmoderne samfund, hvor den enkelte er med til at skabe rammerne for sin dannelse og uddannelse. Her er principielt intet givet på forhånd på nær den individuelle ud- og dannelses-historie som bl.a. uddannelsesvejledningen hjælper barnet/den unge med at forholde sig til.
Men i Danmark er det givet på forhånd, at ´man vil i gymnasiet´, dvs. stx, for de unge får ikke personlig vejledning i de mange muligheder. Læg dertil at lærerne i skolen stort set kun kender og har ambitioner omkring elevernes videre karriere på stx. Og at forældrene har det på samme måde. Og ikke mindst; at børne- og undervisningsministeren ikke mener, at personlig uddannelsesvejledning bør spiller nogen rolle for valg af uddannelse.