fredag den 17. september 2010

Evaluering af forargelsen

Det er meget sigende, at en række politikere med Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard i spidsen sjofler kulturen ved fx ikke at møde op til møderne i Statens Kunstråd. Det var næppe en nyhed d. 14.9 -10, for hvor mange danske politikere kan i dag sige sig fri for at hælde til økonomiske ”løsninger” på alle kulturelle områder? ´Stik os en evaluering og vi skal fortælle, hvad vej vi skal!´`Diskussion, debat, samtale er spild af tid!´ Det var ikke nyhed, for forargelsen over denne tingenes tilstand er til at overse. På samme måde er forargelsen over ”Udviklingsminister” Søren Pinds økonomi- evalueringer af hjælpeorganisationers uegenyttige arbejde desværre til at overse den forgangne uge.

I det hele taget er forargelsen over, protesten mod, kritikken af, at alle samfundsområder i dag gøres til genstand for økonomiske kalkuler til at overse. Jeg savner god gammeldags borgerlig forargelse og god gammeldags venstreorienteret kritik i dag.