lørdag den 10. juli 2010

Regeringen konspirerer mod det danske folkestyre

Der er end ikke antydningen af konspirationstanker i Weekendavisens afsløring d. 9.7 -10 af private konsulentvirksomheders hemmeligholdelse af statistisk materiale. Trist, når det nu er sommer- og agurketid. Så lad da undertegnede gøre et forsøg udi konspirationens dybe tilfredsstillelse midt i senmodernitetens uendelige tomhed.

Sagen kort: Weekendavisen vil gerne have adgang til det statistiske grundlag bag en af de utallige evalueringer af gymnasiereformen. Offentliggørelsen er en banalitet og helt naturlig for videnskabsmænd, fordi, som Ole Gregersen, forskningsdirektør for Det nationale Forskningscenter for Velfærd, siger det: ”Uden åbenhed omkring data ville den videnskabelige udvikling gå i stå, og kvaliteten i det videnskabelige arbejde ville falde.” Men åbenbart ikke i det her tilfælde. Rambøll Management, der har lavet undersøgelsen (og i øvrigt utallige undersøgelser for det offentlige), vil ikke offentliggøre det statistiske materiale. Og Undervisningsministeriet, der har bestilt undersøgelsen, har ikke og er ikke interesseret i materialet.

Som sagt begiver Weekendavisen sig ikke ude i spekulationer i den anledning, men undrer sig såre, sammen med en helt række interviewede videnskabsmænd. Men hvad i alverden skulle forhindre en sommerramt blogskriver i at hævde, at:

Det er VK-regeringens politiske beslutning, at datamateriale fra private konsulentfirmaer ikke skal offentliggøres, hvis det strider imod Regeringens politik. Endvidere forholder det sig sådan, at datamateriale efter al sandsynlighed ofte slet ikke foreligger eller er af en sådan beskaffenhed, at det umuligt kan danne et troværdigt grundlag for Regeringens beslutninger.

Er der da ikke en journalist der vil tage fat og afsløre, at stort set alle VK-regeringens beslutninger bygger på ikke-eksisterende, uvidenskabeligt eller politisk upassende datamateriale fra private konsulentvirksomheder!? Eller er journalisterne også en del af af VK-regeringens konspiration mod det danske folkestyre?!

I Weekendavisens artikel står dog: ”Når private virksomheder udarbejder analyser for offentlige myndigheder (…) betjener (de) sig af metoder og en sprogbrug der får analyserne til at se videnskabelige ud, men de springer den besværlige del ved videnskaben over: åbenhed og gensidig kritik.” Det fremgår ikke tydeligt, om det er journalistens eller en videnskabsmands konklusion. Det lyder dog som begyndelsen til enden på VK-regeringen - medmindre vi er ligeglade, ja en del af konspirationen!

EUD er en katastrofe som ingen tager ansvaret for

Det er påpeget utallige gange. Nu gør Weekendavisen d. 9.7 2010 det igen; EUD dur ikke – frafaldet er enormt. Grundene er såmænd enkle:
  • Januar 2001 indførtes ”Reform 2000” der betød, at ansvar for egen læring blev EUD-elevernes uddannelsesbetingelse
  • Ingen undervisning men læring
  • Intet fællesskab men individualisering
  • Eleverne skal uden videre være kreative, autonome (nej ikke den form!) og fokuseret på selvudvikling
  • Eleverne skal uden videre uddanne sig i et gennemført fragmenteret uddannelsessystem
  • EUD er skabt bag et skrivebord uden hensyn til, hvilke elever man laver uddannelse for
  • Ansvar for egen læring passer alt andet lige ikke til EUD-elever men gymnasielever (men her er det kun HTX-eleverne der har fået ”kærligheden” at føle)
  • Der er alt for få praktikpladser
  • Som en tømremester siger det i Weekendavisen: ”Sorteringen er virkelig barsk, og du finder i virkeligheden ikke et mere råt skolesystem.”
Siden har man forsøgt at lappe på elendigheden gennem mentorordninger, psykologordninger, grundforløbspakker, vejledning, coaching, screening etc etc. Det seneste skud på stammen af lappeløsninger er, at UUvejlederne nu skal bedømme elevernes uddannelsesegnethed til EUD ligesom de allerede gør det for de gymnasiale uddannelser. Og så i øvrigt stå i spidsen for uddannelsestiltag der skal forberede eleverne på EUDs urimeligheder og folkeskolens forsømmelser. Hvad skal det dog hjælpe, når det er uddannelsen der er elendig. Ingen politikere tør tage ansvaret for den uddannelsesmæssige katastrofe og gribe ind. Heller ikke erhvervsuddannelserne er gode til at sige fra, men knokler i stedet løs med lappeløsninger.

Man kan kun gisne om, hvorfor eleverne finder sig i det – det gør de vel i grunden heller ikke, når de dropper ud i så stort tal. Den største katastrofe er dog, at eleverne ikke insisterer på at få uddannelse. Måske man skulle starte dér, når man laver 360graders eftersyn af uddannelserne.