mandag den 28. april 2014

Oplysning går ud over forbruget og produktiviteten

Politikerne kunne jo starte med at sætte dannelse og uddannelse over forbrug og produktivitet.

Når man bebrejder unge, at de sidder på facebook, twitter etc i timerne, at de ikke møder forberedte op til undervisningen og forelæsningerne, eller slet og ret slet ikke møder op, ja så skulle man hellere spørge politikerne, hvorfor de sætter forbrug og produktivitet over dannelse og uddannelse.

Vé den lærer der aflyser timerne, fordi eleverne og de studerende møder uforberedte op. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.

Vé den lærer der af sine elever og studerende kræver flid og vilje. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.

Vé den uddannelse der smider elever og studerende ud, fordi de ikke deltager aktivt i dannelsen og uddannelsen. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.

Vé den uddannelse der har en anden retorik end politikernes. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.

Vé de elever og studerende der ikke får en uddannelse. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.

Vé de elever og studerende der vil dannelse og uddannelse. Det går jo ud over forbruget og produktiviteten.