lørdag den 24. september 2011

Valgblog nr. 4 - Økonomi først, og menneske så ...

Mens vi venter på at røgen rejser sig fra et hotel i Ørestaden som tegn på, at vi endelig har fået en ny Regering kan vi kun gisne om hvilken uddannelsespolitik der så lægges frem.

Tør den nye Regering gøre op med den borgerlige regerings alt andet end liberale værdipolitik og give uddannelserne bogstavelig talt lov til at udvikle sig, i stedet for en stats-centralistisk økonomistyring der er gået direkte til mere eller mindre opgivende kommunalbestyrelser, mere eller mindre følgagtige ungdomsuddannelser (hvor mange tekniske skoler/ErhvervsUddannelsescentre har råbt højt: "Der mangler praktikpladser!" Svaret er: INGEN) og til mere eller mindre stolte universitetsbestyrelser?
Tør den nye Regering gøre op med at økonomisk politik selvfølgeligt opfattes grundlæggende for alt også dannelse og uddannelse?

Lige før valgkampen officielt blev skudt i gang af Statsministeren, proklamerede det nu efter folketingsvalget sejrrige superliberalistiske parti Liberal Alliance, at man skulle frisætte skolen; ´fjern statens kontrol og lad skolen udvikle sig på egne præmisser´ var parolen.
For den naive – men hvem kan dog være det efter 10 år med en borgerlig regering – lyder det besnærende; ´her er endelig et parti der lytter til lærere, elever og forældre, for slet ikke at tale om uddannelsesforskerne på DPU etc.´ Men sådan kan et sejrrigt parti i Danmark netop kun tale, fordi økonomisk politik selvfølgeligt opfattes grundlæggende for alt andet. Liberal Alliance kan sige det som det er: Frihed er et økonomi-begreb der betyder at skolen/uddannelse kan vise sig at blive alle tiders forretning.

Men hvorfor nævne Liberal Alliance når vi står overfor dannelsen af en såkaldt rød Regering? Fordi ironien er tyk; den økonomiske præmis er den samme på fløjene, ingen talte om mennesker i valgkampen.

Derfor ved vi ikke om den kommende Regering på et eller andet hotel i Ørestaden parkerer elever, studerende og kursister på et sidespor ligesom man åbenbart gør med de arbejdsløse (de skal tilsyneladende overlades til arbejdsmarkedets parter – det er et andet ord for svigt overfor de marginaliserede borgere) for at blive enige om at danne en Regering med en følgelig mere eller mindre fatal økonomisk politik som arbejdsgrundlag.

Men en Regering der sætter økonomi før mennesker har ikke værdi.

Herfra skal sendes et lillebitte røgsignal på webben til forhandlerne på regeringshotellet om at sætte mennesket før økonomien.

fredag den 9. september 2011

Valgblog nr. 3 - Dage

Jeg forsøger at sove
hver dag


En form for civiliseret overlevelse
med gentagelse
gentagelse
Snart dages ingenting
og sådan er vi forbrugere
snart forbruges alting
og sådan er vi


Dage
Næste morgen er der kaffe
og septembers sol

lørdag den 3. september 2011

Valgblog nr. 2 - Værditilvækst er vigtigst

Uddannelsespolitik, kulturpolitik og værdipolitik er ikke hovedtemaer i valgkampen. Men de politikker er grundlæggende for samfundet og dets udvikling. Hovedtemaet i valgkampen er BNP og værditilvækst.

De sidste 10 års danske politik handler om BNP og værditilvækst. Deri består højrefløjens værdiopgør; værdibegrebet reduceret til nul og nix.
Det er bemærkelsesværdigt at ingen, heller ikke venstrefløjen og de såkaldte kulturradikale, i Kongeriget holder stand; reformer er altid om BNP og værditilvækst.
Resultatet er at de politiske partier ikke er i stand til at diskutere:
- det enorme frafald på ungdomsuddannelserne, specielt på EUD
- uddannelsessystemets markedsgørelse, fx det åbenlyse skoleforfald, og den nye ”universitetslov” der helt uden ironi hedder Fra tanke til faktura

- om evaluering virkelig er vigtigere end uddannelse
- statens og uddannelsesforskningens fleurten med diktaturers (Kinas og Singapores) bemærkelsesværdige uddannelses-resultater
- konsekvenserne af campus-iseringen/centraliseringen af uddannelserne
- at det kreative og musiske i uddannelserne gøres til innovation
 og mange, mange flere skrækkelige eksempler, men vigtigst er at danske politiske partier ikke er i stand til at diskutere at

Kultur og uddannelse er grundlæggende værdifulde begreber der til hver en tid belyser hinanden i et oplyst samfund.

Valgblog nr. 1 - Konkurrencesamfundets endeløse cirkulation

Som studievejleder får jeg mail fra en jobkonsulent; ´at jeg skal ringe til C. med henblik på en samtale om muligheden for at C. starter på htx.´

Jeg ringer til C., der viser sig at være en 31-årig enlig arbejdsløs kvinde, mor til tre, der de sidste 5 år har gjort rent.
Der står mig klart at jobkonsulenten har sendt C. i cirkulation rundt til studievejledere på de gymnasiale uddannelser og erhvervsuddannelser.

Det står mig også klart at jobkonsulenten enten er totalt uvidende om uddannelse eller også er skruppelløs; når den arbejdsløse sættes i menings- og endeløs cirkulation klinger mønten i konsulent-firmaets kasse – og jobkonsulenten kan måske endda fremvise ”det flotte resultat”: den arbejdsløse nåede hele vejen rundt!

I telefonsamtalen aner jeg desperationen i C.s stemme når jeg spørger ind til hendes egne ønsker og antyder det meningsløse i cirkulationen. Hun skal for alt i verden fremvise at hun har været hele vejen rundt!

C. har ikke har haft en eneste samtale med en professionel erhvervs- og uddannelsesvejleder, hvor de sammen kunne afklare hendes muligheder – og nå hele vejen rundt.

Jeg tager en samtale nr.? på tirsdag, og sender hende så videre i systemet …