fredag den 22. oktober 2010

En ordentlig samfundsdebat...

Antallet af børn der får stillet diagnosen ADHD er eksploderet.

Er det fordi vi sygeliggører børn der ikke kan sidde stille i skolen og lære noget, eller er det fordi vores børn faktisk lider af ADHD?

Lægerne/psykiaterne udskriver medicin i stor stil, retalin mm. Her er nærmest tale om en epidemi! Psykologerne taler med børnene og er ikke meget for medicin. Ja, mon ikke ADHD-børn kommer fra dysfunktionelle familier i en eller anden forstand! Og hvis nu dine tanker omprogrammeres, så skal du bare se.

Uanset hvad sygeliggøres en stor del af samfundets borgere, fordi de ikke passer ind; ikke lærer noget eller ikke er produktive. Medicinalindustrien tjener styrtende, gerne med velvillige læger/psykiatere som ”sælgere”. Og psykologerne reparerer med lige så stor velvilje resten.

Lægerne/psykiaterne medicinerer problemerne væk, bare man husker at tage medicinen livslangt. Psykologerne taler og taler med de sygeliggjorte, og det hjælper dem, bare de husker at møde op hele livet.

Jeg savner imidlertid perspektivet, at vores samfund kun er et samfund, hvis vi medicineres og terapeutiseres. Derfor: lad os bare gå ud fra det værst tænkelige, et worst-case-scenario, for en ordentlig samfundsdebat; at medicinering og terapeutisering er vilkår for vores eksistens.

En ordentlig samfundsdebat…

torsdag den 21. oktober 2010

Dette er regeringens skolepolitik

Undervisningsministeren afviste for nylig endegyldigt at samarbejde med lærerne om at højne kvaliteten af folkeskolens arbejde. Angiveligt fordi lærerne ikke bare skrev under på de skoleforslag en økonom udarbejdede for regeringen.

Samtidig nedlægges og beskæres folkeskoler over hele landet. Regeringen siger det er kommunernes ansvar. Men selv DI Organisation for erhvervslivet og selvfølgelig LO advarer nu regeringen mod nedskæringerne på området.

I den forstand var det en sejr for folkeskolen, da regeringen opgav sin såkaldte reform. Men, uanset regeringens bevæggrunde har den valgt at satse på det kommende valg frem for rigtige skolereformer, der skaber skole med elever der er fagligt klædt på til og har lyst til at tage en ungdomsuddannelse.

Og lige så sikkert er det, at de rammer der for længst er lagt af regeringen betyder en fortsat forarmelse af den danske folkeskole.

Dette er regeringens skolepolitik; ´Folketingsvalg frem for forhandling og udvikling´. Der er i den forstand intet nyt under solen – ´vil I ikke være med til det vi dikterer, bruger vi blot vores eget flertal´. Forskellen er blot, at flertallet denne gang skal hentes udenfor Christiansborg. Håndklædet er kastet i ringen og valget står for døren.