fredag den 6. januar 2012

Den Ny Regerings Nytårsforsæt

Modigt af vores statsminister at hun i sin nytårstale til det danske folk satte uddannelse så højt på dagsordenen for det næste år. Efterfølgende dygtigt bakket op af undervisningsministeren præsenteredes regeringens nytårsforsæt:

·         At vedligeholde vores folkeskoler: slut med elendigt indeklima, nedfaldne tagsten, forældet undervisningsmateriale og et timetal på eller under minimum. Og så skal der ikke udarbejdes elevplaner og testes men undervises
·         At gøre erhvervsuddannelser til sammenhængende uddannelsesforløb med kammerater og lærere der er til at få øje på. Og så er der reelle muligheder for praktikpladser
·         At gøre de gymnasiale uddannelser til dannelse i refleksion og perspektivering. Studievejledning genindføres. Og så skal der ikke evalueres
·         At standse de videregående uddannelsers bevægelse ´fra forskning til faktura´. Nu skal der dannes, uddannes og forskes
Og så sluttede statsministeren så flot af med at konstatere, at i Danmark afvikledes gennem de sidste 10 år dannelse og uddannelse generelt til faktura, men mens bogstavrimet ´fra forskning til faktura´ fik ulykken på Universiteterne til at glide ned rimer dannelse og uddannelse åbenlyst ikke på faktura.
Tillykke med den nye regering. Godt nytår!

Ingen kommentarer: