søndag den 29. juni 2014

Tale til årets studenter 2014

Kære studenter

"En gang var der en munter bager der
lavede en særlig slags kager. Tænk
sig, de kunne selv gå derhen hvor de
skulle spises. Så sagde bageren til
dem, at de skulle gå hen i Vester-
gade nummer fjorten. Og så gik de i
en lang række hen i Vestergade (og
så sang de hele vejen) og ringede på.
Og når så konen i huset lukkede
døren op, så sagde de at de kom
henne fra den glade bager for at
blive spist til eftermiddagskaffen.
En anden gang var der en kartof-
fel, der ikke længere gad være en
kartoffel. Derfor fik den en ny
frisure og et par høje handsker
og begav sig ud i den vide ver-
den. Og alle den mødte bildte
den ind, at den var direktør for et
mejeri. Til sidst faldt den ned i en
mælkekarton og druknede. (Den
havde tre børn og en bedstefar
som til gengæld alle døde af sult)."

I Århus lever en forfatter der hedder Louis Jensen. Han har sat sig for at skrive 1001 historier. De udkommer 100 ad gangen. I har lige hørt de to første. Louis Jensen er nu oppe på 900 historier. Der er 101 tilbage. Han startede i 1992.

Sådan nogle historier med sådan nogle ord skal man lede efter for at finde. Men i dag er det på mode at bruge ord, som man ikke behøver at lede efter. Det er ord som kommer udefra og ikke indefra. Det er ord, som man ikke kan undgå at møde, ikke kan undgå at støde ind i, ja ligefrem oplæres i. Men behøver slet ikke at gøre noget selv. De ord er der bare og omklamrer en og truer med at presse al selvstændighed ud af en. Det er ord som:

FYI (For Your Information); udmåle kompetencer; konkurrencesamfund, evaluering;
omstillingsparat; økonomitænkning; new public management; human ressource;
coaching; livslang kompetenceudvikling; medarbejdertilfredshedsundersøgelser;
brugertilfredshedsundersøgelser; medarbejderudviklingssamtaler (MUS);
teamudviklingssamtaler (TUS); employability; produktiv medarbejder; pligter før
rettigheder; human kapital; vækst og konkurrenceevne; økonomi og mobilisering;
innovationsøkonomi; konkurrenceevne; konkurrencekraft; sammenhængskraft;
optimering; individualisering; effektivitet; resultater; output; efficient; produktivitet;
outcome; produktiv; konkurrencedygtig; arbejdsdygtighed; arbejdsformåen;
projektledelse; selvudvikling og selvrealisering; entreprenør; benchmarking; personlighedstest;
indsatsområder; mål; DJØF; vækst, vækst, vækste; bare brug værktøjerne
i værktøjskassen fremadrettet og ha´ en fortsat go´ dag!

Kære studenter, tidens ord har I på en måde mødt de sidste 3 år på gymnasiet, når I skulle redegøre for, hvordan I lærer noget i SO (Studieområdet) eller når I fik værktøjer fra værktøjskassen at lære i fagene for at nå de faglige og overfaglige mål - hvad enten det var i matematik eller i dansk.

Der er ingen tvivl om, at uddannelserne i dag kæmper en kamp med tidens ord og de krav der står bag. Hvordan give jer en meningsfuld uddannelse der kan bruges i den globale økonomi!?

Det er svært at leve op til den globale økonomi. Måske er det derfor, at vi på ungdomsuddannelserne aldrig før har set så mange unge med så stort fravær, så mange manglende opgaveafleveringer, så mange diagnoser, så mange der ikke trives og så mange der dropper ud - med tidens ord: frafald. Men I holdt ud!

Det kunne godt se ud som om der er brug for nogle andre ord og historier, nogle Louis Jensen-historier - en hel masse, mindst 1001.

Men lur mig om I ikke også mødte lærere der listede andre ord ind i undervisningen her på skolen. Hvad var det lige der skete i den matematiktime, ved den laboratorieøvelse eller på studieturen!? Og jeg er sikker på, at I også mødte hinanden her med levende ord.

Det er befriende, når man er steder hvor der er plads til andre ord, fx sådan nogle som Louis Jensen bruger. Stederne og ordene åbner ud mod verden og taler til det fineste i en selv. Jeg håber I trods alt også mødte dem her på skolen.

Så kære studenter, det her skal være en opfordring til jer om at finde de steder, dyrke de steder hvor ordene er lidt anderledes, ja måske helt anderledes end de gængse. Nogle I måske leder efter.

I skal være kritiske over for ordene - nej, jeg mener ikke at I skal evaluere dem og gennemføre brugertilfredshedsundersøgelser etc. Men smag på ordene. Er der krop i dem? Kan man dufte, smage, føle og høre dem? Kan man det, så nyd dem og brug dem!

Louis Jensen slutter altid sine 100 historier af med det han kalder ´en helt anden gang´, altså helt uden for nummer, så det gør jeg også:

"En helt anden gang var der en historie der
følte sig helt alene i verden. Den så sig om til
alle sider, men den kunne ikke se andre
historier end sig selv. Det gjorde den meget
ked af det. (Hvem bryder sig om at være
helt alene?) Men så gik den til højre for at
lede efter nogle andre historier, og til sidst
mødte den nogle selvgående kager som
den fulgtes med indtil den mødte en kartoffel
med et par høje handsker. Så drejede ka-
gerne for de skulle hen i Vestergade og histo-
rien fortsatte hen til en sølvske der dansede
rundt og til allersidst mødte den en historie
om en historie, der var helt alene i verden.
Men så opdagede den, at det var den selv,
den havde mødt, og så gav den sig til at le
højt, for så var den jo slet ikke alene længere!"

Kære studenter, gå ud i verden og brug nogle andre ord end de umenneskelige, og sørg for at de kommer indefra, at de er jeres egne. Og vigtigst: del ordene - ikke i stavelser - med med de andre!

Held og lykke!

(PS: Følg endelig med i den stadigt voksende bullshitliste)


Ingen kommentarer: