fredag den 22. januar 2016

Deloitte velsagtens

Bloggen er sådan set ene og forladt. Men hvad kunne være mere passende end at genoplive den kortvarigt med 10 linjer til Ellen Trane Nørby på hendes opfordring. I den anledning sendte jeg følgende til ministeren (Deloitte velsagtens):

”Angående styrkelse af fagligheden på Htx

På Htx-uddannelsen lægges vægten på naturvidenskab, teknologi og kommunikation. De alment-dannende aspekter af fagene er dog mere eller mindre fraværende i bekendtgørelsen, og som praktiker på Htx må jeg sige også i det daglige. Fx er det slående hvor stor forskel der er på Matematik A på Htx og Stx, når man sammenligner fagets identitet og formål. På Htx betones groft sagt blot fagets studieforberedende aspekter på Stx bredes perspektivet ud, Verden inddrages.

Det problematiske i dette fravær bliver ikke mindre af, at Htx i høj grad uddanner elever der kommer med en uddannelsesfremmed baggrund. Behovet for dannelsesaspektet er udtalt.

Jeg foreslår, at det almentdannende betones i bekendtgørelsen: ved at definere det for de enkelte fag og ved at Studieområdets mål fordeles på fagene.

Venlig hilsen”

Ingen kommentarer: