lørdag den 13. august 2011

En hyldest til forfaldet og så videre …

Ugebrevet Mandag Morgen forudser d. 8.8 -11 det åbenlyse, nemlig afviklingen af den danske folkeskole:milliardbesparelser, skolelukninger, undervisningstid under minimumskravet, store sociale og faglige skel på tværs af skolerne, middelmådige PISA-resultater, fortsat lærerflugt og flere børn i privat- og friskoler. Ideen om den offentligt finansierede enhedsskole er stærkt udfordret. Men afviklingen giver også plads til at bygge noget nyt op. Mange steder er man allerede i gang. Det ses blandt andet i i alt 1.813 dispensationer, som folkeskolerne har fået fra ministeriet til at eksperimentere med organisation, arbejdsformer og undervisning. Og flere kopierer profilskolernes succes med at differentiere sig og satser målrettet på f.eks. idræt eller eliteklasser. Det er disse fornyelseskræfter, der bør gives endnu større frihed og udviklingsmuligheder.”

Der er noget forstemmende over samfundsanalyser der hylder forfaldet, når der bygges videre på årsagen til forfaldet. Man skulle næsten tro, at Mandag Morgen bruger marxistisk forfaldsteori: en gennemført kapitalistisk, økonomisk konkurrencetænkning med en stadig individualisering i centrum som forfaldets omdrejningspunkt, på det fundament skal den danske folkeskole rejse sig ifølge Mandag Morgen og Regeringen. Folkeskolens rejsning er dog ikke til et kommunistisk Utopia, men bare i et samfund der nu kan klare konkurrence-mosten. Omstilling til nye globaliseringstider har kun én vej og ingen anden, sådan er det.

Men det lyder ærlig talt skingert, når 1.813 dispensationer fra folkeskoleloven til eksperimenter på skolerne af Mandag Morgen tages til indtægt for folkeskolens udvikling – det er vel snarere folkeskolens måde at kompensere for afviklingen på; der kæmpes med næb og klør i kommunerne. Vi kan næsten ikke vente på de uendelige evalueringer af de mange dispensationer!

Jeg ved ikke, om det er en venstrefløj uden idéer der er skyld i, at vi ofte kun kan se udvikling i en økonomisk uafvendelighed. Men det er efterhånden blevet hverdag, at SF foreslår resultatkontrakter med såkaldte udsatte folkeskoler; er der ikke resultater inden for 3 år fyres ledelsen - Venstre elsker selvfølgelig forslaget – og at SF og Socialdemokraterne sammen foreslår, at bogligt svage elever skal have et andet, såkaldt udskolingsforløb fra skolen. Det er svært at se, at der i den kommende valgkamp er andet end retorikken til forskel, når der skal diskuteres folkeskole og uddannelse imellem højre- og den såkaldte venstrefløj.

Det er efterhånden en velkendt sag, at erhvervslivet har tømt ordet ”visioner” for indhold på uendelige medarbejderdage. Antallet af ligegyldige og disciplinerende medarbejderdage overstiger helt sikkert antallet af kompenserende dispensationer i folkeskolen. Det er derfor ikke vanskeligt at se, hvor svært andet end strengt økonomisk funderede konkurrence-synspunkter har det over alt. Jeg undskylder logikken, men håber billedet brænder igennem.

Sammensmeltningen af højre og venstre side i Folketinget til et højre åbner for alternativer. Jeg forestiller mig, hvordan der vokser demokratiske, humanistiske alternativer til de politiske partier frem, fordi samfundet dehumaniseres. Det er heldigvis ikke hverdagskost for demokratiet Danmark, men en konsekvens for et demokratisk samfund, der ikke lytter til borgerne, partierne siger "vælgerne".

Måske er tidens konsekvens ikke at aflæse ved folketingsvalget men i folkets engagement.

Ingen kommentarer: