lørdag den 29. december 2012

Godt snydtår!

Atter et år er gået, og det er svært at gå det nye år i møde uden optimisme her fra balkonen.

Årets dannelsesprojekt blev skåret ud i decoupager, da Den Røde Regering gennemførte at lade tusindvis af borgere uden arbejde falde ud af det hensygnende velfærdssystem. Man giver de såkaldte udfaldstruede borgere intensiveret vejledning, men intet arbejde. Alle i uddannelse og alle der underviser på uddannelserne tager denne nødvendige beslutning med sig som rettesnor i årene fremover.

Årets uddannelsesprojekt blev ligeledes skåret ud i decoupager, da Den Røde Regering fremlagde forslag til vedtagelse i 2013 om reform af folkeskolen og de gymnasiale uddannelser. Nu skal alle gå mere i skole og dannelse er nu mål, der kan evalueres og afløse refleksion, der jo kan være så svær at forstå. Man må glæde sig over, at skolen bliver en heldagsskole ligesom i Frankrig, og at lærernes løn forbliver den samme, så det at være lærer atter bliver et kald. Vi har dog bemærket, at Den Røde Regering ikke tog lærerne, eleverne og forskerne med på råd før reformen. Men glem så ikke nødvendigheden af økonomitænkningen, og at der i den gemmer sig noget om en Ny Nordisk Skole – om end det stadig ikke er lykkedes mig at forstå, hvad undervisningsministeren mener med det.
Årets erhvervsuddannelsesprojekt fandt slet ikke sted i 2012. Ja, der blev i sandhed ikke råd til en eneste håndgjort decoupage, om jeg så må sige. Den Røde Regering lovede ellers praktikpladscentre, men der mangler stadig tusindvis af praktikpladser, der mangler elever på erhvervsuddannelserne – ikke mindst kvalificerede fra folkeskolen – og der mangler helt basal faglig stolthed der, hvis jeg må være så fri, tænder kommende generationer for det ædle håndværk. Gymnasiet og de videregående uddannelser er vejen frem, mener Den Røde Regering. Det er svært at få en bare nogenlunde brugbar decoupage ud af den beslutning - og vi kan jo ikke gøre alting selv!

Årets projekt om de videregående uddannelser illustrerede også i år bonmot´et ´fra forskning til faktura´. Og der er i sandhed penge at spare; her hvor det gamle år går på hæld, har Den Røde Regering regnet sig frem til, at studerende fra hjem uden flygler færdiggør deres studier på normeret tid, mens studerende fra hjem med flygler tager sig god tid. Derfor kan man uden konsekvenser skære i SU-en i 2013. Og da studerende fra hjem uden flygler sjældent tager lange videregående uddannelser er konsekvensen af manglende SU slet ikke værd at tale om.
Året i år afsluttedes også med en offentliggørelse af, at børn og unge fra hjem uden flygler ikke har mange muligheder for at få en videregående uddannelse i Danmark til forskel fra så mange andre lande. Deri er der dog intet nyt. Mere interessant er det, at offentliggørelsen skyldtes en forespørgsel til Den Røde Regering fra en socialdemokrat. Vi må spørge os selv, om forespørgslen er andet og mere end et dumsmart socialdemokratisk træk, såkaldt spin, en symbolsk krampetrækning der skal vise, at Den Røde Regering stadig tænker som i gamle dage, imens man i virkeligheden nu endelig har forstået at bruge økonomiske modeller. Hvis jeg må være så fri; forespørgslen er uartig, når nu Den Røde Regering endelig fører borgerlig politik.

Årets vejlederprojekt fandt ligesom erhvervsuddannelsesprojektet slet ikke sted i 2012, da Den Røde Regering kun gennemførte evalueringer der viser, at elever i folkeskolen, på ungdomsuddannelserne og i overgangen fra ungdomsuddannelse og til de videregående uddannelser ikke møder en vejleder for personlig samtale. Det er nu slet ikke så svært at forstå, når man ved, at også vejledningen må holde for, når der skal spares. Også vejledningen må vise samfundssind og skal kunne betale sig. Men så kommer atter de dumsmarte danskere der partout vil se en sammenhæng mellem manglende vejledning og ovenstående dannelses- og uddannelseskonsekvenser. Dertil er at sige, at vejledning aldrig kan bære et sådant regerings- og samfunds-ansvar. Og det er dog helt naturligt og et sundhedstegn, at den personlige vejledning, hvor man lytter og tager barnets, den unges og den voksnes dannelse og uddannelse alvorligt, frafalds- eller udfaldstruet eller ej, afskaffes i takt med de økonomiske ofre, som vi alle må give. Den Røde Regerings fornuftige tanker om vejledning kommer derfor klarest til udtryk i forhold til langtidsledige, udfaldstruede borgere: vejledning er kontrol og må aldrig forhindre den enkelte i at tage vare på sig selv.
Sidst men vigtigst blev 2012 et år, hvor danskerne endelig opgav at tale om dannelse og uddannelse. Der blev næppe talt om noget sådant i de utallige folkeskolebestyrelser, hvor kommunal økonomi grundlagde beslutningerne. De såkaldte folkelige protester mod skolesammenlægninger døde ud, ligesom protester mod det almindelige forfald i bygningsmassen, inventaret og undervisningsmaterialet og afskedigelser af lærere udeblev. Fri- og privatskolerne forblev tavse og fastholdt dermed klogeligt retten til kun at tænke på sig selv, fx omkring optagelse af to-sprogede elever.

Dannelse og uddannelse er nu overladt til politikerne, der således helt kan koncentrere sig om, med et billede jeg selv har kreeret: at smide dannelsen ud og derfor kalder det hele uddannelse.

Året 2012 blev i sandhed ikke det anus horribilis som nogen havde spået, ikke mindst på bloggen Nul i opførsel.

Godt snydtår!

Ingen kommentarer: