lørdag den 6. oktober 2007

Mig og Højskolen - 8 blogs

Jeg vil sige noget om den standende højskolekrise, som for mig at se ikke blot handler om manglende elever og deraf følgende lukninger af skoler, men om det grundlag højskolerne fastholder for deres virke. Det er næppe en ny indsigt for højskolekritikere, men ikke desto mindre vigtigt at fastholde i forhold til Højskolens stadig mere udgrænsede, ja groteske rolle i uddannelsessystemet. Tænk om en så vigtig (ud)dannelsesinstitution som Højskolen langt om længe tager sit grundlag op til revision for igen at få en vægtig stemme i det danske uddannelsessystem.

At skulle sige noget om Højskolen som institution kræver imidlertid, at jeg tager en dyb indånding. Det gør det, fordi jeg har levet 12 år af mit liv dér, eller rettere min familie og jeg har brugt 12 år af vores liv dér. De første 2 år boede vi udenfor højskolen, de næste 10 år på højskolen. Er man højskolelærer er man det nemlig med hud og hår; det er en del af Højskolens idé, at man ikke blot kommer og gør som en lærer eller underviser nu er (mere eller mindre) uddannet til at gøre, nemlig at undervise, men man gør det med et engagement der involverer en selv hele tiden, ligesom ens familie, ens kvinde/mand og børn inddrages mere eller mindre, i det mindste blot ved det, at de simpelthen lever på stedet. På min ansættelseskontrakt stod det sort på hvidt, at jeg skulle bo på skolen. Når jeg fortæller om Højskolen i det følgende, i en række blogindlæg, er det derfor også hele tiden set i et perspektiv der bygger på personlige erfaringer.

Ingen kommentarer: